Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generování významu populárního textu na příkladu českého televizního seriálu Místo nahoře
Název práce v češtině: Generování významu populárního textu na příkladu českého televizního seriálu Místo nahoře
Název v anglickém jazyce: Generating meaning of popular texts demonstrated on the czech television serial Místo nahoře
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2005
Datum zadání: 01.02.2006
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK