Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a studium derivátů 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny jako akcelerantů transdermální permeace léčiv
Název práce v češtině: Syntéza a studium derivátů 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny jako akcelerantů transdermální permeace léčiv
Název v anglickém jazyce: Synthesis and study of 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanoic acid derivatives as transdermal permeation enhancers
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše: Příprava a využití fluorescenčně značených lipidů a jiných amfifilů, vlastnosti NBD fluoroforuExperimentální práce: Syntéza a permeační studie potentiálních akcelerantů s NBD skupinou
Seznam odborné literatury
1. internetové databáze (Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar...)
2. Chemical Abstracts, Reaxys
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK