Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalized metric and gravity
Název práce v češtině: Zobecněná metrika a gravitace
Název v anglickém jazyce: Generalized metric and gravity
Klíčová slova: zovšeobecnená metrika, Courantová zátvorka, B-pole, Einstein-Hilbertová akcia
Klíčová slova anglicky: generalized metric, Courant bracket, B-field, Einstein-Hilbert action
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 07.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.04.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: Jan Vysoký
 
 
 
Zásady pro vypracování
Aspekty zobecněné geometrie se objevují v matematických i fyzikálních pracích od konce 80. let. Jako matematická teorie byla zformulovaná Hitchinem (a rozvinuta jeho studenty poměrně nedávno). V současnosti je velká pozornost věnována aplikacím v teorii pole a strunách. Pomocí zobecněné metriky, která v sobě kombinuje Riemannovu metriku a Kalb-Ramondovo pole známého z teorie strun, lze s pomocí poměrně komplikovaného matematického aparátu skonstruovat akci, která kromě Eintein-Hilberova členu obsahuje kvadrát diferenciálu Kalb-Ramondova pole a která souhlasí s s bosonovou částí akce supergravitace. Cílem práce je přehledné a pokud možno jednoduché odvození této akce v rámci zobecněné geometrie.
Seznam odborné literatury
Bouwknegt, P 2010, 'Lectures on cohomology, T-duality, and generalized geometry', in B Bavnebak, G Esposito, M Lesch (ed.), Lecture Notes in Physics, Springer, Berlin, pp. 261-311

Ana Cristina Castro Ferreira, Riemannian geometry with skew torsion, PhD Thesis, Oxford 2010

Gerardo Aldazabal, Diego Marques, Carmen Nunez, Double Field Theory: A Pedagogical Review, Class.Quant.Grav. 30 (2013) 163001, arXiv:1305.1907

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK