Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Prezentační Vrstva Pro Exploraci Multimediálních Kolekcí
Název práce v češtině: Prezentační Vrstva Pro Exploraci Multimediálních Kolekcí
Název v anglickém jazyce: Presentation Layer For Multimedia Exploration In Multimedia Collections
Klíčová slova: Prezentační vrstva, Multimediální explorace, fyzikální model pohybu částic
Klíčová slova anglicky: Presentation layer, Multimedial exploration, Particle physics model
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 07.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 08.02.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2016
Oponenti: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor práce navrhne a naimplementuje různé typy prezentačních technik pro potřeby efektivní multimediální explorace v různě velkých datových kolekcích. Především se autor zaměří na tři typy prezentačních modelů - 1) pomocí fyzikálního modelu pohybu částic (pro 2D a 3D), 2) statické hvězdicové rozložení podobných obrázků 3) různým způsobem přeuspořádané lineární seznamy. Autor vytvoří javascriptového klienta počítajícího dané rozložení objektů a vytvoří také serverovou komponentu, která rozmístění obrázků předpočítá na serveru. Fyzikální model pohybu částic bude uvažovat hierarchii klastrů pro efektivní výpočty.
Seznam odborné literatury
Ch. Beecks, T. Skopal, K. Schöffmann, T. Seidl. Towards Large-Scale Multimedia Exploration, DBRank, VLDB, 2011

J. Lokoč, L. Navrátil, J. Toušek, T. Skopal. Dynamic Multimedia Exploration Using SIFT Matching. ACM ICMR 2013, Dallas, Texas, USA, ACM

J. Lokoč, T. Grošup, T. Skopal. Image Exploration using Online Feature Extraction and Reranking. ACM ICMR 2012, Hongkong, China, ACM

T. M. J. Fruchterman and E. M. Reingold. Graph drawing by force-directed placement. Software: Practice and Experience, 21(11):1129{1164, 1991.

M. Bostock and J. Heer. Protovis: A Graphical Toolkit for Visualization, http://mbostock.github.com/protovis/protovis.pdf, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK