Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace složení přímo lisovatelné tabletoviny s beta-glukanem.
Název práce v češtině: Optimalizace složení přímo lisovatelné tabletoviny s beta-glukanem.
Název v anglickém jazyce: Optimization of the composition of the directly compressible tableting material with beta-glucan.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 23.02.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení se zadanou problematikou pomocí literatury a ústního sdělení školitele
2. Experimentální zpracování konkrétního úkolu
a/příprava tabletovin a jejich testování
b/vylisování vzorků tablet, záznam energetického profilu lisování
c/provedení zkoušek jakosti tablet
3. Zhodnocení výsledků pomocí statistických metod a grafického záznamu
4. Zpracování rukopisu diplomové práce
Seznam odborné literatury
Český lékopis 2009, Doplněk 2013
Augsburger, L.L., Hoag, S.W.: Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2008
Swarbrick, J.: Encyclopedia of pharmaceutical technology, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2007
Wade,A., Weller, P: Handbook of pharmaceutical excipients, Washington, 2000
Celik.: Pharm.powder compaction technology, Informa Healthcare, 2011
Banker, G.S., Rhodes Ch.T.: Modern Pharmaceutics, Marcel Dekker, New York 2002
Články v domácím a zahraničním tisku (Čes. a Slov. Farm., Pharm.Ind., J. Pharm.Sci., Drug Development and Ind. Pharmacy apod.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK