Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Povinnost péče řádného hospodáře člena voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti a důsledky jejího porušení
Název práce v češtině: Povinnost péče řádného hospodáře člena voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti a důsledky jejího porušení
Název v anglickém jazyce: Duty of due managerial care of member of an elective body of a limited company and consequences of its violation
Klíčová slova: péče řádného hospodáře, správa obchodní korporace
Klíčová slova anglicky: duty of care, corporate governance
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 06.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2015 13:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK