Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název práce v češtině: Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název v anglickém jazyce: Crime relating to the abuse of addictive substances
Klíčová slova: trestní právo hmotné; zneužívání návykových látek; drogové trestné činy
Klíčová slova anglicky: penal law; substance abuse; drug offences
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2013
Datum zadání: 06.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 29.05.2015 11:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 308
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK