Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení vybraných komponent v lidské moči elektroforézou v krátké kapiláře.
Název práce v češtině: Stanovení vybraných komponent v lidské moči elektroforézou v krátké kapiláře.
Název v anglickém jazyce: Determination of selected components in human urine with electrophoresis in short capillary.
Klíčová slova: Kapilární elektroforéza, krátká kapilára, hydrodynamické dávkování, duální detekce, amonné ionty, histidin, kreatinin, kyselina močová, kyselina hippurová, moč, mozkomíšní mok, krevní plazma
Klíčová slova anglicky: Capillary electrophoresis, Short capillary, Hydrodynamic injection, Dual detection, Ammonia ions, Histidine, Creatinine, Uric acid, Hippuric acid, Urine, Cerebrospinal fluid, Blood plasma
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2013
Datum zadání: 02.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Elektroforetické stanovení některých složek v moči elektroforézou v krátké kapiláře. Studován bude vliv matrice vzorku na odezvu bezkontaktního vodivostního a spektrofotometrického detektoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Determination of selected components in urine with electrophoresis in short capillary. Effect of sample matrice on contactless conductometric and spectrophotometric detector response will be studied primarily.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK