Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně genetická analýza chromozomální oblasti 8q24 u pacientů s trichorhinofalangeálním syndromem nebo izolovanými exostózami
Název práce v češtině: Molekulárně genetická analýza chromozomální oblasti 8q24 u pacientů s trichorhinofalangeálním syndromem nebo izolovanými exostózami
Název v anglickém jazyce: Molecular genetic analysis of chromosomal region 8q24 in patients with trichorhinophalangeal syndrome or isolated exostosis
Klíčová slova: Trichorhinofalangeální syndrom (TRPS), Langer-Giedionův syndrom (LGS), dědičné mnohočetné exostózy, gen TRPS1, gen EXT1, brychydaktylie, hypotrichóza, kuželovité epifýzy, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA), mutační analýza
Klíčová slova anglicky: Trichorhinophalangeal syndrome (TRPS), Langer-Giedion syndrome (LGS), hereditary multiple exostosis, TRPS1 gene, EXT1 gene, brachydactyly, hypotrichosis, cone-shaped epiphyses, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA), mutation analysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci diplomové práce bude analyzována DNA dvou skupin pacientů (s trichorhinofalangeálním syndromem a s izolovanýmiexostózami). Pomocí metody MLPA bude vyšetřena chromozomální oblast 8q24,konkrétně geny TRPS1 a EXT1. Nebude-li nalezena strukturní přestavba (mikrodelece), bude u pacientů s trichorhinofalangeálnímsyndromem provedena mutační analýza genu TRPS1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK