Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hypotéza více individuí
Název práce v češtině: Hypotéza více individuí
Název v anglickém jazyce: More-individuals hypothesis
Klíčová slova: gradienty diverzity, energie, produktivita, abundance, druhové bohatství
Klíčová slova anglicky: biodiversity gradients, energy, productivity, abundance, species richness
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rozdíly ve druhovém bohatství různých oblastí na povrchu Země jsou vysvětlovány různě, nejjednodušší hypotéza se ale zakládá na představě, že druhově bohatá místa jsou ta, kde je dostatek zdrojů, takže tam může žít velké množství jedinců daného taxonu, které lze rozdělit do spousty druhů s životaschopnými populacemi. Cílem práce bude na základě literatury zhodnotit přesvědčivost této hypotézy na základě jejich různých dokladů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK