Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes
Název práce v češtině: Rychle prchá pomíjivý čas: Rozdílné pojetí času v různých žánrech staroseverské literatury a jeho příčiny
Název v anglickém jazyce: Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes
Klíčová slova: staroseverská literatura|staroseverské ságy|Písňová Edda|Snorriho Edda|rodové ságy|ságy o dávnověku|královské ságy|ságy o biskupech|Íslendingabók|Kniha o Islanďanech|Landnámabók|Kniha o záboru země|Rímbegla|počítání času|datace|vnímání času|narativní čas
Klíčová slova anglicky: Old Norse literature|Old Norse sagas|Poetic Edda|Snorri’s Edda|family sagas|legendary sagas|kings’ sagas|bishops’ sagas|Íslendingabók|Landnámabók|Rímbegla|time reckoning|dating systems|time perception|narrative time
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 04.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 09.01.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Rudolf Simek, Dr., dr. h. c.
  prof. Heather O'Donoghue
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK