Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace organozlatných sloučenin
Název práce v češtině: Charakterizace organozlatných sloučenin
Název v anglickém jazyce: Characterization of organogold compounds
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, zlatná katalýza, C-H aktivace, aromáty
Klíčová slova anglicky: mass spectrometry, gold catalysis, C-H activation, aromatic compounds
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 17.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK