Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktika výuky hyperbolických funkcí pro střední školy
Název práce v češtině: Didaktika výuky hyperbolických funkcí pro střední školy
Název v anglickém jazyce: Didactics of teaching hyperbolic functions for secondary schools
Klíčová slova: funkce, hyperbolické funkce, didaktika výuky funkcí
Klíčová slova anglicky: functions, hyperbolic functions, teaching of functions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2013
Datum zadání: 01.11.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je vytvořit kurs pro středoškoláky, v němž si zopakují, prohloubí a rozšíří základní poznatky, znalosti a dovednosti o funkcích, a zejména si je rozšíří o poznatky o hyperbolických funkcích a jejich inverzích. Realizovat tento kurs pro vybranou skupinu studentů při současném dynamickém dotváření kursu. Evaluovat výsledky této výuky, shrnout je a zhodnotit.
Seznam odborné literatury
Янпольский, А. Р., Гиперболические функции.
Rektorys, Karel, Přehled užité matematiky.
McMahon, James. Hyperbolic functions.
Becker, G. F., Van, O. C. E., Hyperbolic functions.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Historie hyperbolických funkcí, aplikací a výuky
3. Výběr učiva pro výukový kurs
4. Zápisy a symbolika
5. Prostředky výukového kursu
6. Příprava kursu
7. Výuka kursu
8. Evaluace
9. Literatura
10. Přílohy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. History of hyperbolic functions, applications and teaching
3. Selection of the curriculum for the training course
4. Notation and symbolism
5. The means of teaching the course
6. Preparation of the course
7. Teaching course
8. Evaluation
9. Literature
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK