Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postkopulační pohlavní výběr a fenotyp spermie
Název práce v češtině: Postkopulační pohlavní výběr a fenotyp spermie
Název v anglickém jazyce: Post-copulatory sexual selection and sperm phenotypes
Klíčová slova: postkopulační pohlavní výběr, kompetice spermií, skrytá volba samice, kooperace spermií, fenotyp spermie
Klíčová slova anglicky: postcopulatory sexual selection, sperm competition, female cryptic choice, sperm cooperation, sperm phenotype
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: Mgr. Lukáš Děd, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Poskopulační pohlavní výběr je v minulosti často přehlíženým a až recentně doceněným mechanismem evoluce fenotypu organizmů. Zásadní je jeho význam při evoluci mofologie a funkčnosti pohlavních buněk samců, spermií. V ptáci budou formou literární rešerše shrnuty poznatky o vlivu postkopulačního výběru na morfologii, fyziologické adaptace a funkčnost (motilia, longevita) spermií u modelových skupin obratlovců a hmyzu. Nastíněny budou také mechanismuy, které se na evoluci fenotypu spermií podílejí (kompetice spermií, kryptický výběr partnera).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK