Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomické a právní aspekty IPO
Název práce v češtině: Ekonomické a právní aspekty IPO
Název v anglickém jazyce: Legal and economic aspects of Initial Public Offering (IPO)
Klíčová slova: IPO, prvotní veřejná nabídka akcií, primární úpis
Klíčová slova anglicky: IPO, Initial Public Offering, initial subscription of shares
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 29.06.2016 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK míst. 340
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK