Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prezidentské systémy
Název práce v češtině: Prezidentské systémy
Název v anglickém jazyce: Presidential systems
Klíčová slova: prezidentský systém, prezidencialismus, politický systém, systém brzd a protivah, dělba moci, Ústava Spojených států amerických, volba prezidenta, obžaloba prezidenta
Klíčová slova anglicky: presidential system, presidentialism, political system, checks and balances, separation of powers, the Constitution of the United States of America, presidential election, impeachment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2016
Datum a čas obhajoby: 27.09.2016 09:30
Místo konání obhajoby: 215
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK