Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Název práce v češtině: Metody pro odhad stavových omezení : Porovnání a aplikace na problém nulových úrokových sazeb
Název v anglickém jazyce: Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Klíčová slova: stavový model, stavové omezení, Kalmanův filtr, omezený šum, částicový filtr, porovnání metod, nulová úroková sazba
Klíčová slova anglicky: State-Space Model, State Constraints, Kalman Filter, Bounded Noise, Particle Filter, Method Comparison, Zero-Bound Interest Rate
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2013
Datum a čas obhajoby: 30.01.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2014
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK