Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání právní úpravy správy společného jmění manželů dle zák.č.40/1964 Sb. a zák.č.89/2012 Sb.
Název práce v češtině: Srovnání právní úpravy správy společného jmění manželů dle zák.č.40/1964 Sb. a zák.č.89/2012 Sb.
Název v anglickém jazyce: Comparison of legal order of holding of community property of spouses according to the statute number 40/1964 Sb. and statute number 89/2012 Sb.
Klíčová slova: správa společného jmění manželů, manželské majetkové právo, srovnání právní úpravy, rekodifikace
Klíčová slova anglicky: holding of community property of spouses, property law of spouses, comparison of legal order, recodification.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 12:00
Místo konání obhajoby: místnost č.236
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK