Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika insolvenčního návrhu
Název práce v češtině: Problematika insolvenčního návrhu
Název v anglickém jazyce: The issue of insolvency petition
Klíčová slova: Insolvence, Insolvenční návrh
Klíčová slova anglicky: Insolvency, Insolvency petition
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č.229
Datum odevzdání elektronické podoby:18.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Záměrem práce je především poukázat na opakující se chyby, které činí insolvenční navrhovatelé při podávání insolvenčním návrhů a poskytnout návod, jak se takových chyb vyvarovat. V mé práci půjde tedy zejména o prvotní projednatelnost insolvenčního návrhu na základě splnění náležitostí insolvenčního návrhu stanovených zákonem a dovozených soudní praxí. V souvislosti s tím, se budu snažit najít odpověď na otázku, zdali je prvotní úspěch insolvenčního návrhu pouze v rukou insolvenčního navrhovatele, anebo naopak rozhodující roli hraje v posouzení insolvenčního návrhu soud.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My intention is mainly to point out the repetitive mistakes, which are made by insolvency petitors in administration and to provide the instruction, how to avoid these mistakes. My work refers ecpecially to the very first discussability of insolvency petition under the terms of fulfillness of the requirements of insolvency petition set by law and judicial practice. In association with this fact, I will try to answer the question, whether the initial success of the insolvency petition is only in the hands of the petitioner's insolvency, or vice versa crucial role in assessing the insolvency petition is determined by the court.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK