Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umění mezi sjezdy
Název práce v češtině: Umění mezi sjezdy
Název v anglickém jazyce: Art to convention
Klíčová slova: Svaz československých výtvarných umělců|Galerie Václava Špály|Galerie Nová síň|Galerie na Karlově náměstí|Galerie Vincence Kramáře|malířství|grafika|knižní ilustrace|užité umění|scénografie
Klíčová slova anglicky: Union of Czechoslovak Visual Artists|Václav Špála Gallery|Nová síň Gallery|Galerie Na Karlově náměstí (Charles Square Gallery|Vincenc Kramář Gallery|painting|graphic arts|book illustrations|applied art|scenography
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
  prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK