Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu kofaktoru na strukturu proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie
Název práce v češtině: Studium vlivu kofaktoru na strukturu proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Characterization of cofactor influence on protein structure using mass spectrometry
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, konformace proteinu, chemické zesítění, vodík-deuteriová výměna, protein vázající tryptofanový represor
Klíčová slova anglicky: mass spectrometry, protein conformation, chemical cross-linking, hydrogen-deuterium exchange, Tryptophan repressor binding protein
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 09.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.
Předběžná náplň práce
chemické zesítění proteinu v roztoku (s/bez kofaktoru), SDS elektroforesa, H/D výměna u proteinu v roztoku (s/bez kofaktoru), enzymatické/chemické štepení proteinu, LCMS analýza, nativní elektrosprej proteinu z roztoku (s/bez kofaktoru), vyhodnocení dat
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK