Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DFT simulations of interaction of organic molecules with oriented surfaces
Název práce v češtině: DFT simulace interakce organických molekul s orientovanými povrchy
Název v anglickém jazyce: DFT simulations of interaction of organic molecules with oriented surfaces
Klíčová slova: Teorie hustotního funkcionálu - DFT, fyzika povrchů, adsorpce molekul, rastrovací sondová mikroskopie - SPM, rentgenová spektroskopie.
Klíčová slova anglicky: Density functional theory - DFT, Surface Science, Molecular adsorption, Scanning Probe Microscopy - SPM, X-ray Spectroscopy.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2013
Datum a čas obhajoby: 30.11.2017 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2017
Oponenti: Petr Lazar
  Krisztián Palotás
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK