Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distribution functions of asteroid physical properties
Název práce v češtině: Distribution functions of asteroid physical properties
Název v anglickém jazyce: Distribution functions of asteroid physical properties
Klíčová slova anglicky: asteroids; sparse photometry; distributions; statistics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2013
Datum a čas obhajoby: 26.10.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:13.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2017
Oponenti: Anna Marciniak
  David Polishook
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK