Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Discrete differential geometry and its applications
Název práce v češtině: Diskrétní diferenciální geometrie a její aplikace
Název v anglickém jazyce: Discrete differential geometry and its applications
Klíčová slova: diferenciální geometrie, polygonální síť, diskrétní vektorové pole
Klíčová slova anglicky: differential geometry, mesh, discrete vector field
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The student will study certain elementary notions of the discrete differential geometry (e.g. Gauss and mean curvatures, connections, parallel transport etc.). She will implement some algorithms related to these notions and their applications.
Seznam odborné literatury
- Do Carmo, M. P., Differential geometry of curves and surfaces, New Jersey 1976
- Pressley, A., Elementary differential geometry, Springer 2010
- Porazilová, A., Nejkratší cesty na diskrétním povrchu, disertační práce, Plzeň 2008
- Advanced Topics in Computer Graphics: Discrete Differential Geometry, online surce, http://www.cs.jhu.edu/~misha/Fall09/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK