Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života na domácí parenterální výživě
Název práce v češtině: Kvalita života na domácí parenterální výživě
Název v anglickém jazyce: Quality of life on home parenteral nutrition
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Meisnerová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK