Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita
Název práce v češtině: Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita
Název v anglickém jazyce: Tobacco dependence and psychiatric comorbidity
Klíčová slova: závislost na tabáku, kouření, psychiatrie, léčba
Klíčová slova anglicky: tobacco dependence, psychiatry, smoking, treatment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2013
Datum zadání: 25.10.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: doc. MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK