Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah k druhému a duchovní vzestup
Název práce v češtině: Vztah k druhému a duchovní vzestup
Název v anglickém jazyce: Interpersonal relationship and spiritual growth
Klíčová slova: vztah k druhému, poznání, nejvyšší poznání, kategorický imperativ, Já-Ty, Já-Ono, postoj
Klíčová slova anglicky: interpersonal relationship, epistemology, higher knowledge, categorical imperative, I-Thou, I-It, attitude
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2013
Datum zadání: 25.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.11.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Cílem této práce je prozkoumat, zda existuje nějaká propojenost mezi rozvíjením vztahu s druhým člověkem a individuálním usilováním o nejvyšší poznání, a jakou má případně taková propojenost sféry společenské a epistemologické (či teologické) podobu. Chtěla bych se pokusit skrze rozbor omezeného množství filosofických děl, zejména děl M. Bubera, I. Kanta a B. Russella, tematizovat, co vůbec znamená slovo „vztah“, především vztah mezilidský, a vyzdvihnout specifičnost tohoto druhu vztahu v rámci celé oblasti toho, co můžeme nazvat vztahem. Na základě zvláštnosti tohoto druhu vztahu by následně mohla být ukázána jeho výsadní vztaženost k určitému typu poznávání, nebo naopak jeho irelevance při duchovním vzestupu jedince, či dokonce bude muset být připuštěna možnost, že je při tomto procesu nutné vzdát se veškeré opory v mezilidských vztazích. Ať už výstup této úvahy bude jakýkoli, platí, že pokud jsme bytosti existující ve světě a pohybující se ve sféře každodenního života, tak se z angažovanosti v mezilidských vztazích nemůžeme vyvázat a z duchovní oblasti se do každodennosti musíme minimálně opakovaně vracet, a proto se dále budu zabývat tím, jaký vliv má ona nejvyšší duchovní oblast, které jsme schopni se podle obou zmíněných autorů dotknout, na náš etický život.
Seznam odborné literatury


Primární literatura:
BUBER, Martin. Já a ty. Přel. Jiří Navrátil. Praha: Kalich, 2005.
KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Přel. Jaromír Loužil. Praha: Oikoymenh, 2001.
RUSSELL, Bertrand. The problems of philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1991. SCHELER, Max. Řád lásky. Přel. Jaromír Loužil. Praha: Vyšehrad, 1971.

Sekundární literatura:
HORWITZ, Rivka. Buber’s way to "I and thou" : an historical analysis and the first publication of Martin Buber’s lectures "Religion als Gegenwart". Heidelberg : Schneider, 1978
THEUNISSEN, Michael. The Other, Studies in the Social Ontology of Husserl, Heidegger, Sartre and Buber. Přel. Christopher Macann. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1984.
WOOD, Robert. Martin Buber's ontology. Northwestern University Press, 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK