Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití stabilních isotopů v potravní ekologii ptáků
Název práce v češtině: Využití stabilních isotopů v potravní ekologii ptáků
Název v anglickém jazyce: The use of stable isotopes in the trophic ecology of birds
Klíčová slova: stabilní isotopy, strava, potravní ekologie, ptáci
Klíčová slova anglicky: stable isotopes, diet, trophic ecology, birds
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2013
Datum zadání: 12.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stabilní isotopy (zejména uhlíku a dusíku) se čím dál častěji uplatňují v ekologickém výzkumu. Používají se například při studiu migračního chování ptáků nebo využívání potravních zdrojů. Výstupem této bakalářské práce by měl být přehled studií o potravní ekologii ptáků, ve kterých byla metoda stabilních isotopů v minulosti použita a zhodnocení nejvýznamnějších zjištění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK