Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kanabinoidní signalizace a její fyziologický význam
Název práce v češtině: Kanabinoidní signalizace a její fyziologický význam
Název v anglickém jazyce: Cannabinoid signalling and its physiological significance
Klíčová slova: kanabinoidní receptory; adenylylcykláza; endokanabinoidní systém; anandamid; ∆9-THC; G proteiny; iontové kanály
Klíčová slova anglicky: cannabinoid receptors; adenylyl cyclase; endocannabinoid system; anandamide; ∆9-THC; G proteins; ion channels
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Oponenti: RNDr. Simona Benediktová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Kanabinoidy ovlivňují prostřednictvím příslušných receptorů celou řadu důležitých fyziologických procesů. Cílem této práce je klasifikace a popis základních vlastností těchto látek, charakterizace kanabinoidních receptorů, jejich signalizace a role v regulaci fyziologických procesů v normě i v patologii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cannabinoids through their cognate recpetors affect a wide range of important physiological processes. The aim of this work is to desrcribe basic properties of these substances and to characterize cannabinoid receptors, their signaling and role in regulation of physiological processes under normal and pathological condiitons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK