Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby z ruční zbraně
Název práce v češtině: Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby z ruční zbraně
Název v anglickém jazyce: Influence of physical demands on shooting accuracy with hand-operated weapon
Klíčová slova: střelná zbraň, přesnost střelby, Burpee motorický test
Klíčová slova anglicky: shooting with hand-operated weapon, shooting accuracy, Burpee motor abilities test
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2013
Datum zadání: 25.10.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 07:30
Místo konání obhajoby: Seminární místnost Katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: Mgr. Erik Barták
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit a porovnat jaký vliv má fyzická zátěž v podobě Burpee motorického testu u vybrané skupiny vojáků na přesnost střelby z pistole ve stoje obouruč na pevný cíl. Soubor dvaceti testovaných subjektů tvoří příslušníci Oddělení ochrany a doprovodu Vojenské policie Praha a studenti VO při FTVS UK v Praze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of this thesis is compare how physical load, present by Burpee motor abilities test, aplicate on selected group of soldiers influence their shooting accuracy from pistol in stand up position with bouth hands grip at standing target. Aggregate of twenty test subjects is comosed of policemen from Department of protect and escort Military police Prague and students from VO at FTVS UK in Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK