Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Závislost dlouhodobých změn teploty na nadmořské výšce
Název práce v češtině: Závislost dlouhodobých změn teploty na nadmořské výšce
Název v anglickém jazyce: The altitudinal dependence of long-term surface air temperature changes
Klíčová slova: klimatická změna, teplota, trendy, nadmořská výška
Klíčová slova anglicky: climatic change, temperature, trends, altitude
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 18.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
1. Prostudovat zejména časopiseckou literaturu týkající se dlouhodobých změn (trendů) teploty v uplynulých cca 50 letech v horských oblastech s důrazem na Evropu a Alpy.
2. Zpracovat rešerši na toto téma, se závislostí trendů na nadmořské výšce jako hlavním motivem.
3. Pomocí vlastní analýzy naměřených dat z klimatických stanic v ČR stanovit, uda lze závislost na nadmořské výšce pozorovat i na území ČR.

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Zdroje dat: Měření denní minimální a maximální teploty na stanicích v ČR. Časové období bude zvoleno podle dostupnosti dat; pravděpodobně 1961-2010.

Základní literatura
5th IPCC Assessment Report, 2013, zejm. kap. 2.4
Appenzeller C, Begert M, Zenklusen E, Scherrer SC, 2008: Monitoring climate at Jungfraujoch in the high Swiss Alpine region. Sci. Tot. Environ. 391, 262-268.
Ceppi P, Scherrer SC, Fischer AM, Appenzeller C, 2012: Revisiting Swiss temperature trends 1959-2008. Int. J. Climatol. 32, 203-213
Pepin N, Losleben M, 2002: Climate change in the Colorado Rocky Mountains: Free air versus surface temperature trends. Int. J. Climatol. 22, 311-329
Rangwala I, Miller JR, 2012: Climate change in mountains: a review of elevation-dependent warming and its possible causes. Clim. Change 114, 527-547
Seidel DJ, Free M, 2003: Comparison of lower-troposphere temperature climatologies and trends at low and high elevation radiosonde sites. Clim. Change 59, 53-74
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK