Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika plavání s překážkami
Název práce v češtině: Metodika plavání s překážkami
Název v anglickém jazyce: Methodics of obstacle swimming
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2013
Datum zadání: 24.10.2013
Datum a čas obhajoby: 16.01.2015 09:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost Katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2015
Oponenti: Mgr. Petr Hanák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK