Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sport antického Říma
Název práce v češtině: Sport antického Říma
Název v anglickém jazyce: Sport in acient Rome
Klíčová slova: Gladiátorské hry, závody v cirku, tělesná zdatnost v armádě, gymnastika, atletika, plavání
Klíčová slova anglicky: Gladiator games, races in circus, physical fitness in the military, gymnastics, athletics, swiming
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2013
Datum zadání: 24.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 11:00
Místo konání obhajoby: katedra kinantropologie
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: doc. PhDr. František Kolář, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude založena na studiu širšího okruhu literatury, která je věnována dějinám antického Říma s akcentem na dějiny každodennosti.
Struktura práce bude upřesněna až po důkladné rešeršní práci.
Seznam odborné literatury
STIEBITZ, Ferdinand. Antický tělocvik a sport, 1. vyd. Praha, 1937

HOŠEK, Radislav. Řím Marka Aurelia. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990, 276 s. ISBN 80-204-0083-4

ÜRÖGDI, György. GONDOLAT. Tak žil starý Řím. 1. vyd. Budapešť: Orbis, 1963, 276 s. ISBN 11-054-68.

OLIVOVÁ, VĚRA. Sport a hry starého věku. Praha 1988.
Předběžná náplň práce
Gladiátorské hry, především výcvik, rozvoj schopností a struktura dovedností
Závody v cirku - sprovnání s hipickými hrami v Řecku, fyzická příprava vozatajů
Vojenský výcvik Římské republiky založený na všeobecné branné povinnosti
Vojenský výcvik profesionální armády
Gymnastická cvičení v lázních
Zrod atletických disciplin
Plavání - součást všeobecného vzdělání v antice
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Gladiator games, training
Races in circus
Military training in Rome army
Gymnastik
Athletic
Swiming
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK