Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytické hodnocení vybraných léčiv s využití UHPLC I
Název práce v češtině: Analytické hodnocení vybraných léčiv s využití UHPLC I
Název v anglickém jazyce: Analytical evaluation of selected drugs using UHPLC I
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 05.05.2015
Datum a čas obhajoby: 02.03.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou a dostupnými literárními zdroji
2. Provedení literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce     
Seznam odborné literatury
Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journalof Separation Science, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Biomedical Chromatography atd.)
Databázedostupné na internetu (Science Direct, Pub Med, WOS).
Kazakevich Y., Lobrutto R.: HPLC for Pharmaceutical Scientists,Wiley, Hoboken 2007.
Snyder L.R., Kirkland J.J, Glajch J.L.: Indroduction to Modern Liquid Chromatography, Wiley-Interscience, New York 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK