Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Applications of least squares
Název práce v češtině: Použití metody nejmenších čtverců
Název v anglickém jazyce: Applications of least squares
Klíčová slova: Nejmenší čtverce, QR-rozklad, výpočty s ortogonálními maticemi, klasifikační a jiné problémy
Klíčová slova anglicky: Least squares, QR-decomposition, SVD, computing with orthogonal matrices, classification and other problems
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: Bc. Martina Tichá - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2016
Datum zadání: 27.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nastudovat metodu nejmenších čtverců z pohledu lineární algebry, zformulovat vztah s SVD rozkladem, uvést typická použití metody nejmenších čtverců
Seznam odborné literatury
Duintjer Tebes a spol., Analýza metod pro maticové výpočty, Matfyzpress 2012,
S. Boyd, L. Vandenberghe, Vectors, Matrices, and Least Squares, https://stanford.edu/class/ee103/mma.pdf,
K. Borre, Gilbert Strang, Algorithms for Global Positioning, Wellesley-Cambridge Press, 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK