Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak funguje vyhledávač Google
Název práce v češtině: Jak funguje vyhledávač Google
Název v anglickém jazyce: How Google works
Klíčová slova: graf internetu, matice grafu, nezáporné matice, vlastní čísla a vlastní vektory, náhodná procházka po grafu
Klíčová slova anglicky: graph of internet, matrix of a graph, non-negative matrices, eigenvalues and eigenvectors, random walk on graph
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2014
Datum zadání: 03.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.03.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2015
Oponenti: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se se základní myšlenkou vyhledávače Google, seznámit se s jinými nápady, jak uspořádat webové stránky podle důležitosti, nastudovat matematickou fomulaci základní verze vyhledávače Google, sestavit jednoduché příklady fungování vyhledávače, navrhnout použití myšlenky vyhledávače Google pro porovnávání stránek podle důležitosti v jiných oblastech, např. při porovnávání výkonnosti fotbalových týmů nebo tenisových hráčů v případě, kdy nehraje každý s každým a různé týmy/hráči sehrály různý počet zápasů
Seznam odborné literatury
Herbert S. Wilf, Searching the web with eigenvectors, http://www.math.upenn.edu/~wilf/website/KendallWei.pdf,
A. Langeville, C.D.Meyer, Google's PageRank and Beyond, Princeton University Press, 2012,
další internetové zdroje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK