Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
„Simpsonovská aféra“ a „annus horribilis“ Příspěvek k proměnám obrazu britské královské rodiny na veřejnosti ve dvacátém století
Název práce v češtině: „Simpsonovská aféra“ a „annus horribilis“ Příspěvek k proměnám obrazu britské královské rodiny na veřejnosti ve dvacátém století
Název v anglickém jazyce: The “Simpson Affair” and the “Annus horribilis“ Contribution to the Changes of the Picture of the British Royal Family in the General Public in the 20th Century
Klíčová slova: Velká Británie, monarchie, královská rodina, Eduard VIII., Wallis Simpsonová, Alžběta II., princ Charles, Diana Spencerová, veřejné mínění
Klíčová slova anglicky: Great Britain, Monarchy, Royal Family, Edward VIII, Wallis Simpson, Elizabeth II, Prince Charles, Diana Spencer, general public
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2013
Datum zadání: 23.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka bude ve své diplomové práci analyzovat vnímání britské královské rodiny očima britské veřejnosti ve 20. století. Zaměří se především na dvě krizové situace v královské rodině: abdikaci krále Eduarda VIII. v roce 1936 a jeho vztah s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou a na rozvod následníka trůnu prince Charlese a princezny Diany. Autorka bude analyzovat změnu ve vnímání role královské rodiny v životě britského národa a její úlohy v životě general public. Pracovat bude především s britským tiskem, využije i rozsáhlé odborné literatury zabývající se životem hlavních aktérů. Dle možností se bude snažit i o výzkum v Londýnské knihovně a britských archivech.
Seznam odborné literatury
Arch, Nigel, Marschner, Joanna, Royal wedding dresses, London 20011
Bedell Smith, Sally, Alžběta II. Život moderní panovnice, Praha 2012
Brand, Emily, Royal weddings, Oxford 2011
Bradford, Sarah, Diana, London 2006
Brandreth, Gyles, Charles and Camilla, Portreit of love affair, London 2005
Brandreth, Gyles, Philip a Alžběta, portrét jednoho manželství, Praha 2006
Brown, Tina, Diana - příběh, Praha, 2009
Burrel, Paul, Takoví jsme byli, Ostrava 2007
Erickson, Carolly, Lilibet, Život anglické královny Alžběty II., Ostrava 2005
Fearon, Peter, Buckinghamský babylon: vzestup a pád rodu Windsorů, Praha 1995
Hibbert, Christopher, The court of Windsor: a domestic history, London 1982
Higham, Charles, Secret lives of the Duchess of Windsor – Wallis, London 1988
Kyncl, Karel, Dvojí domov Karla Kyncla, Praha 1999
Kyncl, Karel, Gardenparty u královny, Praha 2002
Kyncl, Karel, Moje Británie, Praha 2002
Lacey, Robert, Majesty: Elizabeth II and the house of Windsor, London 1978
Longford, Elizabeth, The royal house of Windsor, London 1974
Maurios, André, Edward VII. a jeho doba, Praha 1934
Meyer – Stabley, Bernard, Tajnosti Buckinghamského paláce, Praha 2010
Meylan, Vincent, Skutečný život Alžběty II., Praha 2008
Roberts, Jane, Five golden rings, A royal weddings suvenier album from queen Victoria to queen Elizabeth II, London 2007
Shahrad, Cyrus, Tajemství královské rodiny, Praha 2009
Spoto, Donald, Vzestup a pád rodu Windsorů, Praha 1997
Wilson, A. N., Vzestup a pád Windsorů, Praha 1994
Wilson, Edwina, Mrs. Wallis Simpson: die Lebensgeschichte der Frau, derentwegen England Kӧnig den Thronverlies, Zürich 1936
White, Lincoln, The abdication of Edward VIII: a record with all the publisher documents, London 1937
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK