Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana menšinových akcionářů po rekodifikaci českého soukromého práva
Název práce v češtině: Ochrana menšinových akcionářů po rekodifikaci českého soukromého práva
Název v anglickém jazyce: Protection of minority shareholders after recodification of Czech private law
Klíčová slova: menšinový akcionář, kvalifikovaný akcionář, akciová společnost
Klíčová slova anglicky: minority shareholder, qualified shareholder, public limited company
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 12.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2015 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Oponenti: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK