Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
F. M. Hník a vybrané kapitoly z dějin CČS(H)
Název práce v češtině: F. M. Hník a vybrané kapitoly z dějin CČS(H)
Název v anglickém jazyce: F. M. Hník and Partial Chapters of the History of Czechoslovak (Hussite) Church
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2013
Datum zadání: 22.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK