Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parita a disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
Název práce v češtině: Parita a disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
Název v anglickém jazyce: The parity and disparity in settlements of common marital property
Klíčová slova: společné jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů, parita a disparita podílů
Klíčová slova anglicky: common marital property, settlement of common marital property, parity and disparity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2013
Datum zadání: 22.10.2013
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 12:45
Místo konání obhajoby: v m.č.406
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK