Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza azaftalocyaninů periferně substituovaných zbytkem odvozeným od trimesinové kyseliny
Název práce v češtině: Syntéza azaftalocyaninů periferně substituovaných zbytkem odvozeným od trimesinové kyseliny
Název v anglickém jazyce: Synthesis of azaphthalocyanines substituted with moieties derived from trimesic acid
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2013
Datum zadání: 21.10.2013
Datum a čas obhajoby: 01.06.2015 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s odbornou literaturou na toto téma a bude následovat syntéza látek, které jsou náplní jeho práce.
Seznam odborné literatury
Lakowicz, Principles of Fluoresccence Spectroscopy
on-line databáze Scopus, Web of Science, Reaxys, SciFinder
Odborné časopisy chemického a farmaceutického charakteru
Předběžná náplň práce
V rámci této diplomové práce bude připravena série azaftalocyaninů s periferními substituenty odvozenými od kyseliny trimesinové. Bude se jednat zejména o funkční deriváty kyselin (estery, amidy, volná kyselina). Syntéza bude zahájena z nesubstituované kyseliny trimesinové dále pak bude pokračovat přes přípravu odvozeného aldehydu, benzoinovou kondenzaci a kondenzaci s diaminomaleonitrilem za vzniku příslušného pyrazin-2,3-dikarbonitrilu. Ten bude podroben cyklotetramerizaci za vzniku finálních azaftalocyaninů. Finální látky jsou syntetizovány za účelem hledání nových nadějných fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK