Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní insolvenční právo
Název práce v češtině: Mezinárodní insolvenční právo
Název v anglickém jazyce: International insolvency law
Klíčová slova: COMI, insolvenční řízení, forum shopping
Klíčová slova anglicky: COMI, insolvency proceedings, forum shopping
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 16.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2016
Datum a čas obhajoby: 10.05.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:21.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK