Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení metylace H19 a KCNQ1OT1 u nefrobastů, feochromocytomů a paragangliomů pomocí MLPA techniky
Název práce v češtině: Stanovení metylace H19 a KCNQ1OT1 u nefrobastů, feochromocytomů a paragangliomů pomocí MLPA techniky
Název v anglickém jazyce: H19 methylation determination and KCNQ1OT1 at nephroblasts , pheochromocytomas and paragangliomas using MLPA technique
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK