Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gas electron multiplier based photon detection for Cherenkov imaging applications
Název práce v češtině: Detekce fotonů s pomocí plynových elektronových násobičů v čerenkovských detektorech
Název v anglickém jazyce: Gas electron multiplier based photon detection for Cherenkov imaging applications
Klíčová slova: Particle identification, RICH detector, THGEM detector
Klíčová slova anglicky: Particle identification, RICH detector, THGEM detector
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: Michael Finger, M.Sc., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2013
Datum zadání: 20.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Zásady pro vypracování
1) Getting acquainted with the goals of COMPASS experiment
2) Getting acquainted with the principles of particle identification using Ring Cherenkov (RICH) technology
2) Getting acquainted with the principles of thick gas electron multiplier (THGEM) based photon detector for Cherenkov imaging applications.
3) Participation in the development of THGEM for COMPASS/RICH applications
4) Participation in the test experiemnts
6) Analysis of obtained results.
Seznam odborné literatury
1) P. Abbon et al., The Compass Experiment at CERN , NIMA 577 (2007) 455-518
2) Compass Collaboration: The Comoass II Proposal, CERN-SPSC-2010-014, SPSC-P-340
3) P.Abbon et al., Fast photon detection for COMPASS RICH-1, NIMA 572 (2007) 419-421
4) P.Abbon et al., The COMPASS RICH-1 detector upgrade, EPJ ST 162 (2008) 251-257
5) Alexeev et al., Detection of single photons with THGEM-based counters, NIMA 695(2012)159-162
Předběžná náplň práce
- COMPASS experiment at CERN
- RICH detectors for particle identification
- currently installed Cherenkov light detectors on COMPASS/RICH before upgrade
- upgrade motivation
- limitations of MWPC
- why we want to upgrade MWPC to THGEM
- short introduction of THGEM detectors and characterization of THGEM
- advantages of photon detection by THGEM at COMPASS/RICH
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- COMPASS experiment at CERN
- RICH detectors for particle identification
- currently installed Cherenkov light detectors on COMPASS/RICH before upgrade
- upgrade motivation
- limitations of MWPC
- why we want to upgrade MWPC to THGEM
- short introduction of THGEM detectors and characterization of THGEM
- advantages of photon detection by THGEM at COMPASS/RICH
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK