Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možné teorie vzniku Alzheimerovy choroby
Název práce v češtině: Možné teorie vzniku Alzheimerovy choroby
Název v anglickém jazyce: Possible theories of the origin of Alzheimer disease
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Lucie Drtinová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Rešerše a studium základní literatury s využitím učebnic a počítačových databází (Alzheimerova choroba, cerebrospinální mok, markery stanovované k určení Alzheimerovy demence)
2. Stanovení cílů a výběr metod
3. Využití zvolených postupů k získání a zpracování výsledků
4. Vyhodnocení získaných dat a zpracování do konečného elaborátu
Seznam odborné literatury
Anand R, Gill KD, Mahdi AA. Therapeutics of Alzheimer´s disease: Past, present and future. Neuropharmacol (online version) 2013
Alzheimer´s Association. 2010 Alzheimer´s disease facts and figures. Alzheim Dem 2010, 6:158-194.
Allan LM, Ballard CG, Rowan EN, Kenny RA. Incidence and prediction of falls in dementia: a prospective study in older people. PLoS one 2009. 4(5):e5521
Wollwn KA. Alzheimer´s disease: the pros and cons of pharmaceutical, nutritional, botanical and stimulatory therapies, with discussion of treatment strategies from the perspective of patients and practitioners. Alt Med Rev 2010, 15(3):223-244
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK