Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
SQL front-end pro systém Bobox
Název práce v češtině: SQL front-end pro systém Bobox
Název v anglickém jazyce: A SQL front-end for the Bobox system
Klíčová slova: SQL, relační algebra, frontend, XML
Klíčová slova anglicky: SQL, relational algebra, frontend, XML
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2013
Datum zadání: 07.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je návrh a implementace překladače SQL dotazů pro netradiční databázový systém. V rámci této práce je obsažen syntaktický a sémantický analyzátor jazyka SQL a překladač do relační algebry. Tento front-end bude spojen s optimalizujícím back-endem vyvíjeným v rámci diplomové práce Vyhodnocování relačních dotazů v proudově orientovaném prostředí. Dotazy přeložené tímto řetězcem budou vyhodnocovány systémem Bobox [Bednárek et al. 2012].
Seznam odborné literatury
- Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S., Database System Concepts (6th ed.), McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-352332-3.

- Grune, D., Modern compiler design. Wiley, 2002. ISBN 0471976970.

- Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., and Widom, J., Database systems: the complete book. Prentice-Hall, 2002. ISBN 0-13-031995-3.

- Bednárek D., Dokulil J., Yaghob J., Zavoral F.: Data-Flow Awareness in Parallel Data Processing, in Intelligent Distributed Computing VI, Springer, ISBN: 978-3-642-32523-6, ISSN: 1860-949X, pp. 149-154, 2012.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is the implementation of a SQL front-end for a non-traditional database system. The project of this thesis includes a SQL parser, a semantic checker, and a translator into relational algebra. The front-end will be connected to an optimizing back-end being created within the thesis Evaluating relational queries in pipeline-based environment. The queries translated by the pipeline will be executed in the BoBoX system.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK