Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodiče předškolních dětí a očkování III.
Název práce v češtině: Rodiče předškolních dětí a očkování III.
Název v anglickém jazyce: Parents of the Pre-School Children and Vaccination III.
Klíčová slova: očkování, vakcína, bezpečnost, účinnost, předškolní děti
Klíčová slova anglicky: vaccination, vaccine, safety, effectivity, pre-school children
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Helena Marešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka DP se studiem základní literatury z oboru seznámí s problematikou vakcinace v ČR i v zahraničí, s jejím původem a historií, současnými možnostmi, indikacemi i limity použitelnosti. Sestaví dotazník pro rodiče předškolních dětí. Po proběhnutí pilotní fáze dotazníku bude sbírat data od rodičů v mateřských školách. Pomocí statistického vyhodnocení získaných dat se pokusí zjistit postoje těchto rodičů k problematice dětského očkování.
Seznam odborné literatury
1. Jiří Beran, Jiří Havlík, Vladimír Vonka: Očkování: minulost, přítomnost, budoucnost, Galén, 2005
2. Martin Gregora: Očkování a infekční nemoci dětí, Grada, 2005
3. Sbírka zákonů České republiky
Předběžná náplň práce
Tato práce ověřuje v praxi pomocí anonymního dotazníku postoje rodičů předškolních dětí v oblasti nyní poměrně diskutované problematiky povinného očkování. Tyto údaje sbírá, zkoumá, vyhodnocuje a porovnává se zahraničními zkušenostmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis using an anonymous questionnaire checks up practical attitudes of the parents of pre-school children towards the often discussed issue of compulsory vaccination. It collects, examines and evaluates data and compares them with the experience abroad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK