Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pití deionizované vody na lidské zdraví
Název práce v češtině: Vliv pití deionizované vody na lidské zdraví
Název v anglickém jazyce: The impact of deionized water drinking on human health
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Martin Drastík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2013
Datum zadání: 29.11.2013
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Literární rešerše – knihy, odborné časopisy, internet
2) Zpracování tématu podle pokynů vedoucího práce
3) Sepsání závěrečné práce
Seznam odborné literatury
Kožíšek, F.: Health risks from drinking demineralised water. Nutrients in Drinking Water. World Health Organization. pp. 148–163. 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK