Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název práce v češtině: Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název v anglickém jazyce: Discharge of a debtor – one of modes of insolvency solution
Klíčová slova: oddlužení; insolvenční právo; úpadek; dlužník
Klíčová slova anglicky: discharge from debt; insolvency law; bankruptcy; debtor
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 10:15
Místo konání obhajoby: 229; část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK