Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Dovolání v civilním procesu
Název práce v češtině: Dovolání v civilním procesu
Název v anglickém jazyce: Application for an appeal review on the point of law in civil procedure
Klíčová slova: Dovolání, Přípustnost dovolání, Nenárokové dovolání, Pl. ÚS 29/11, 404/2012 Sb.
Klíčová slova anglicky: Application for an appeal review, Admissibility of the Application for an appeal review, Discretionary Application for an appeal review, Pl. ÚS 29/11, 404/2012 Sb.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.01.2016
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 10:20
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK